شبکه LAN، تلفن، برق شهری و اضطراری و مرکز داده شرکت خدمات مشاور خرد پیروز چاپ نامه الکترونیک

کارفرما: شرکت خدمات مشاور خرد پیروز
محل پروژه: تهران، واحد مرکزی شرکت خرد پیروز، شهرک غرب
موضوع پروژه: طراحی، ارائه تجهیزات و نصب شبکه LAN، برق شهری و اضطراری و مرکز تلفن دیجیتال، نصب و راه اندازی مرکز داده و سرویسهای نرم افزاری شبکه
حجم پروژه: ترانکینگ پلاستیکی روکار، 3 کیلومتر کابل مسی شبکه، 240 پورت ترکیبی
وضعیت پروژه: تحویل قطعی - در حال استفاده
گالری تصاویر: اینجا کلیک کنید
رضایتنامه کارفرما: اینجا کلیک کنید