حضور عدالت در هیات مدیره چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 21 مهر 1393 ساعت 00:00

پیرو مراسم روز پنجشنبه 17 مهرماه در سالن رایزن و برگزاری انتخابات دوره چهارم هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران آقای مهندس آیدین عدالت بعنوان عضو اصلی به هیات مدیره سازمان راه یافت.



در رسته شرکتها 15 نفر، در رسته فروشگاهها 3 نفر و در رسته مشاوران 2 نفر به هیات مدیره راه یافتند. جهت اطلاع از نتایج به این آدرس مراجعه فرمایید:

گزارش نتایح چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نصر تهران

آقای مهندس عدالت اعلام نمود به زودی جهت تشکیل و تکمیل کادر تخصصی کارگروهها و کمیسیونها فراخوان صادر میگردد.