برنامه انتخاباتی آیدین عدالت چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 13 مهر 1393 ساعت 00:00

آقای مهندس آیدین عدالت برنامه های خود را جهت انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تشریح کرد. اطلاعات کامل در لینک زیر:

برنامه انتخاباتی مهندس آیدین عدالت