تصویب آیین دادرسی الکترونیکی چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 26 شهریور 1392 ساعت 00:00

به گفته معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، طرح آیین‌ دادرسی الکترونیکی در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده است.فناوران- عبدالعلی میرکوهی گفت: طرح آیین دادرسی الکترونیکی مطابق اصل 85 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفت و در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید. حال باید کارهای نگارشی آن انجام شود تا برای تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستاده شود.


عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس نیز در این باره گفت: با تصویب و اجرای آیین دادرسی الکترونیکی تمامی‌ اقدامات قضایی از طریق پست الکترونیکی صورت می‌گیرد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون گفت: براساس این لایحه، تعیین وقت دادگاه‌ها، ابلاغ، اعتراض و سایر اقدامات قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

 

ایجاد پست الکترونیکی قضایی به زودی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: به زودی پست الکترونیکی ملی قضایی از سوی قوه قضاییه ایجاد می‌شود و از طریق این پست الکترونیکی تمام اقدامات قضایی صورت می‌گیرد. ابوترابی گفت: با اجرایی شدن این لایحه، هزینه‌های دادرسی کاهش می‌یابد، از اطاله دادرسی جلوگیری می‌شود، عدالت بهتر برقرار می‌شود و سلامت کاری افزایش می‌یابد.
این نماینده مجلس همچنین درباره لایحه آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای گفت: پس از اتمام تعطیلات مجلس بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی مجلس قرار می‌گیرد.منبع:سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران