پرسشنامه درخواست استخدام

لطفا پرسشنامه زیر را بطور دقیق و بصورت Online پاسخ دهید. در ورود آدرس ایمیل و اطلاعات تماس خود دقت نمایید تا بتوانیم در صورت لزوم با شما تماس بگیریم. ممکن است مدارک دال بر سوابق تحصیلی و کاری شما در جلسه مصاحبه از شما خواسته شود، آنها را آماده داشته باشید. بدیهی است ارسال فرم ذیل تعهدی برای شرکت رهنمون در خصوص استخدام ایجاد نمینماید. پاسخ به موارد ستاره دار (*) الزامی است. فایل سوابق کاری و تحصیلی خود (Resume) و یک فایل عکس پرسنلی آماده داشته باشید تا در انتهای فرم آنها را Upload نمایید.


جهت اطلاع از تخصصهای مورد نیاز به صفحه "همکاری با رهنمون" http://www.rahnamoonco.com/employment مراجعه فرمایید.

نام (*)

لطفا نام خود را وارد نمایید
نام خانوادگی (*)

لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید
نام پدر

لطفا نام پدرتان را وارد نمایید
تاریخ تولد (*)

لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید
محل تولد (*)

لطفا محل تولد خود را وارد نمایید
شماره شناسنامه

لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید
کد ملی

لطفا کد ملی خود را وارد نمایید
آدرس ایمیل (*)

لطفا آدرس ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمایید
تلفن ثابت (*)

لطفا شماره تلفن ثایت خود را بصورت صحیح وارد نمایید
تلفن همراه (*)

لطفا شماره موبایل خود را بصورت صحیح وارد نمایید
نشانی منزل (*)

لطفا آدرس منزلتان را وارد نمایید
جنسیت (*)

لطفا جنسیت خود را مشخص فرمایید
وضعیت تاهل (*)

لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص نمایید
نظام وظیفه (*)

لطفا وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص نمایید
شغل مورد تقاضا (*)

لطفا شغل مورد نظرتان را انتخاب نمایید
حقوق درخواستی (ریال)

لطفا حقوق درخواستی خود را مشخص فرمایید
زمان آمادگی برای شروع به کار (*)

لطفا مشخص فرمایید از چه زمانی برای شروع کار آمادگی دارید
متوسط درآمد ماهانه فعلی (ریال) (*)

لطفا متوسط درآمد ماهیانه فعلی خود را مشخص نمایید
نوع همکاری (*)

لطفا نوع همکاری مورد درخواستتان را مشخص نمایید
نجوه آشنایی با رهنمون (*)

لطفا روش آشنائیتان را با شرکت رهنمون مشخص فرمایید

فایل سوابق کاری و تحصیلی خود را (رزومه) در اینجا ارسال نمایید. فایل ارسالی ترجیحا با قالب DOC یا PDF باشد. اندازه فایل حداکثر 512 کیلوبایت باشد.

فایل رزومه (*)

لطفا فایل رزومه خود را مشخص فرمایید

فایل عکس خود را در اینجا وارد نمایید. فایل ارسالی ترجیحا با قالب GIF یا JPG باشد و اندازه آن بیش از 512 کیلوبایت نباشد.

فایل عکس پرسنلی (*)

لطفا فایل عکس خود را مشخص فرمایید